Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

17/2/2014 35 năm ngày Trung quốc xâm lược Việt nam

Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2014


NHÂN DÂN KHÔNG QUÊN 

( Tin và ảnh của Trần Định & Xuân Hoài )Dưới chân Tháp Bút
Chào các bạn !
Con dân nước Việt  không quên đâu!
Gửi  các bạn xem mấy cái ảnh chúng tôi chụp sáng chủ nhật  (16/2/2014). Tất cả là chụp ở chân Tháp Bút , Hồ Gươm. Cũng nên ghi nhận rằng, những người dân Việt họp mặt kỷ niệm thì bằng mọi cách bị cản trở, nhưng những dấu tích để lại dưới chân Tháp Bút thì không ai (nỡ hoặc dám) gỡ bỏ. Đến trưa rồi (luc tôi chụp) vẫn nguyên và người dân trẻ già vẫn đến thắp hương.


Những thanh niên Tầu không lọt qua khỏi đôi mắt ông già tóc bạc !
Đặc biệt lúc đó tôi chứng kiến nhóm người TQ rất đông và họ bàn tán rất sôi nổi (trong 2 ảnh trừ người tóc bạc là người Việt thôi , các bạn biết người Việt này). Nghe loáng thoáng người TQ họ nói với nhau thì thấy  cả người TQ cũng không dám quên.