Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Giới thiệu sách của tác giả Vân Long

Hà Nội.
Chiều tháng Bảy.
Ngày 25. 
Năm 2013. 
Trung Tâm VH & NN Đông Tây đã tổ chức giới thiệu sách của tác giả Vân Long. Nhiều nhà thơ, nhà văn và nhà báo các thế hệ đã dự khán buổi giới thiệu do nhà phê bình VH Phạm Xuân Nguyên – chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội- và chính tác giả là thuyết trình viên.
Trước khi trở thành tác giả lớn, Vân Long từng là nghệ sĩ violon.
Trích ngang này do  Trung Tâm VH & NN Đông Tây đính kèm theo Thiệp mời đủ để bình về cụm từ “ tác giả lớn”. Vì việc riêng, tôi đến muộn và chuồn sớm khỏi cuộc giới thiệu và chỉ lưu lại đó không trên 10 phút. Hy vọng mỗi file ảnh trong anbom này là một bông hoa tặng Anh Chị Vân Long và GĐ nhân dịp Anh đẻ một lúc hai đưa con tinh thần vào một chiều hè Hà Nội.
(Trần Định)