Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

Thao túng dư luận, lừa mị quần chúng“CÔNG NGHỆ “ THAO TÚNG DƯ LUÂN, LỪA MỊ QUẦN CHÚNG-
PHIẾM LUẬN NHÂN NGÀY CÁ THÁNG TƯ 1/4
Trần Gia Ninh

Napoleon Bonapart
Với mọi người ngày cá tháng tư 1/4 , là ngày thoải mái nói dối. Đó là điều an ủi duy nhất của những người quanh năm bị những thế lực chính trị quyền lực lừa bịp, ta cũng như tây thôi. Nếu không thao túng dư luận, lừa mị quần chúng thì khó mà chiếm được quyền lực và giữ được quyền lực. Có hẳn cả một công nghệ để thực hiện việc này

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN:                                        
“Trong chính trị, sự vô lý không phải là chướng ngại vật” (Napoleon Bonapart)

“Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường.”(Adolfe  Hitler)

Paul Joseph Goebbels
Adolfe  Hitler
“Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”
(Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã)

MƯỜI PHƯƠNG THỨC ĐỂ THAO TÚNG DƯ LUẬN   (tóm lược theo phân tích của Noam Chomsky GS MIT, Boston)