Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

ĐẢNG CSVN KHÔNG CẦN ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP
Thứ hai, ngày 28 tháng một năm 2013


ĐẢNG CSVN KHÔNG CẦN ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP ?

  Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình giữ lại Điều 4 của Hiến pháp cũ . Đây là vấn đề rất mấu chốt bởi nếu HP vẫn mang tư duy ý thức hệ thì con đường phát triển của dân tộc Việt vẫn muôn vàn chông gai . Ngoài bản DỰ THẢO SỬA ĐỔI chính thống phổ biến rộng rãi để "lấy ý kiến nhân dân", một nhóm trí thức trong và ngoài nước cũng đưa ra 1 bản DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI mang tính đột phá phát hành trên mạng Bô-xít Việt Nam . Đến nay bản dự thảo này đã thu thập được hơn một ngàn chữ ký ủng hộ .   Bài viết dưới đây của tác giả Hồ Anh Hảimang tính phản biện xây dựng . Tác giả đã gửi tới 1 vài tờ báo nhưng không báo nào nhận đăng.Trần Gia thấy nên để những tiếng nói tâm huyết như thế này được mọi người nghe thấy nên đăng lại vào đây.
Nguồn: http://lusonquelam.blogspot.com/2013/01/ang-csvn-khong-can-ieu-4-hien-phap.htmlDự thảo Hiến pháp sửa đổi 2013 vẫn giữ lại Điều 4 nói về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), phần sửa đổi chủ yếu có thêm ý « chịu sự giám sát của nhân dân ».
Thiển nghĩ ĐCSVN hoàn toàn không cần tới Điều 4 nhưng vẫn có thể giữ được vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, bởi lẽ Điều 4 không có lợi cho dân tộc và Đảng như trình bày dưới đây :
 

1) Làm cho Hiến pháp thiếu tính dân chủ và tính logic.
Hiến pháp là văn bản pháp luật cơ bản, lâu dài, có hiệu lực pháp lý cao nhất của một nước ; vì thế khi đưa một điều văn vào Hiến pháp phải nghĩ tới hậu quả sau đây cả chục năm, trăm năm. Bởi lẽ pháp luật là « những quy phạm hành vi do nhà nước ban hành mà mọi người dân buộc phải tuân theo » [1], do đó tất cả các điều văn được đánh số thứ tự trong Hiến pháp đều có tính ép buộc, cưỡng chế. Theo Điều 123, ai vi phạm Hiến pháp sẽ bị xử lý.
Như vậy Điều 4 buộc toàn dân phải tuân theo sự lãnh đạo của ĐCSVN ; không tuân theo là vi hiến.
Điều 2 nói Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ;