Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

LUẬN BÀN VỀ DANH TÍNH CỦA NƯỚC VIỆT

Văn hóa NGHỆ AN TẾT MẬU TUẤT 2018 (trang 45-50)
TỪ MỘT TẤM BẢN ĐỒ HÀNG HẢI CỔ-
LUẬN BÀN VỀ DANH TÍNH CỦA NƯỚC VIỆT
Trần Gia Ninh
Dải đất chữ S dưới con mắt của các nhà hàng hải phương tây xưa
Tấm bản đồ hàng hải (nautical map) trong ảnh được vẽ vào khoảng giữa của thế kỷ 16, có lẽ là một bản đồ cổ nhất và khá đầy đủ mà các nhà hàng hải phương Tây vẽ về Phương Đông. Bản đồ gốc hiện được treo trên tường thư phòng của Hoàng Đế Phelipe II (1527-1598), trong cung điện El ESCORIAL của Vương quốc Tây Ban Nha.
Tấm bản đồ này được vẽ cùng thời với N. Copernicus cho rằng trái đất tròn quay quanh mặt trời (1543) và  G. Galilei  mới chào  đời (1564). Thế kỷ 16 bắt đầu là triều đại nhà Lê (vua Lê Tương Dực) tiếp đó là nhà Mạc 1527-1593, ở nước ta lúc đó có tên là nước Đại Việt. Khi xem tấm bản đồ, chắc người Việt nào cũng  giật mình thấy trong khi các địa danh CAMBODIA (campuchia), CHAMPA (Chiêm Thành) được ghi rất rõ ràng , thì không thấy tên nước Đại Việt ở đâu cả. Nhìn phía bắc Champa ta chỉ thấy có một nước tên là CACHY CHINA. Phía trên của nước này ghi rõ là CHINA. Đúng đó là Đại Việt ta rồi! Thì ra dưới con mắt của các nhà hàng hải đầu tiên từ Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, nước Đại Việt vào Thế Kỷ 16 được gọi là CACHY CHINA [Cachu? china].


Lạm bàn về lịch sử về tên gọi của nước Việt trên giải đất hình chữ S